Notat om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

29-06-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke kontrolindsatsen over for de forpligtede virksomheder, herunder arbejdet med at gøre risikoscoremodellerne bedre og øge antallet af inpektioner
  • Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke vejledningsindsatsen over for de forpligtede virksomheder og udfaldet af Erhvervsministeriets dialog med Advokatrådet om revidering af Advokatrådets vejledning
  • Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle og opgradere screeningsmodellen og udviklingen i antallet af efterforskningsoplæg
  • Myndighedernes initiativer til at sikre feedback til Hvidvasksekretariatet om brugen af videregivelserne, herunder om der er stillet krav til PET’s feedback
  • Hvidvasksekretariatets arbejde med at give konkret feedback til de forpligtede virksomheder.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Erhvervsstyrelsens arbejde med at styrke sin kontrolindsats over for de forpligtede virksomheder ved at forbedre risikoscoremodellerne
  • Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle en opgraderet screeningsmodel.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef