Notat om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter

23-06-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2022 om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter. 

Notatet er baseret på redegørelser fra 21 ministre og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Justitsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at forbedre ministeriernes stillingtagen til, om de har typer af opgaver, som i højere grad end tidligere skal løses af ministeriernes egne medarbejdere
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at forbedre ministeriernes stillingtagen til, om der er typer af opgaver, som kræver eksterne konsulenter
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Justitsministeriets, Skatteministeriets og Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med at styrke ministeriernes retningslinjer for indkøb af eksterne konsulenter
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Skatteministeriets, Transportministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at forbedre dokumentationen af ministeriernes begrundelser for brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med konkrete indkøb.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef