Notat om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

08-06-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2021 om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at præcisere rammerne for Energinets orienteringspligt i ministeriets retningslinjer for ejerskabsvaretagelse af og kommunikation med Energinet.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på ekspertgruppens redegørelse om sikkerheden i Energinet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på, at Energinet implementerer de resterende anbefalinger til forbedring af Energinets it-sikkerhed.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef