Notat om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

10-01-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2021 om Energinets outsourcing af driften af forsyningskritisk it-infrastruktur.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbej­de med at præcisere rammerne for Energinets oplysningspligt og følge, at Energinet flytter it-området til Energinet SOV, som det er blevet pålagt af ministeriet
  • resultatet af ekspertgruppens arbejde, der skal følge op på kritikken af Energinets it-sikkerhed, her­under dokumentation for, at sikkerhedsproblemerne er løst, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning herpå
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbej­de med at sikre en klar opdeling af tilsynsopgaver.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med at præcisere rammerne for Energinets orienteringspligt i ministeriets retningslinjer for ejerskabsvaretagelse af og kommunikation med Energinet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på ekspertgruppens redegørel­se om sikkerheden i Energinet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef