Lukning af forundersøgelse af styring af sygehusenes medicinlagre

26-01-2023

Rigsrevisionen igangsatte i september 2022 en forundersøgelse af styring af sygehusenes medicinlagre. Forundersøgelsen har vist, at der på det foreliggende grundlag ikke er indikationer på manglende sparsommelighed i styringen af medicinlagre.

Rigsrevisionen har derfor besluttet ikke at gennemføre en større undersøgelse. Dette udelukker ikke, at Rigsrevisionen på et senere tidspunkt kan beslutte at gennemføre en undersøgelse.

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef