Notat om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2017 om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at sigtelsesprocenter og sagsbehandlingstider vedrørende grov borgerrettet kriminalitet samt responstider og borgernes tryghed når det niveau, der var gældende, da det styrkede terrorberedskab og den midlertidige grænsekontrol trådte i kraft
  • Justitsministeriets arbejde med at sikre, at resultaterne på de i flerårsaftalen prioriterede områder – økonomisk kriminalitet, indbrud og cyberkriminalitet – ved udgangen af flerårsaftalen i 2019 ikke er ringere end ved udgangen af forrige flerårsaftale.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Justitsministeriets arbejde med at øge sigtelsesprocenten vedrørende personfarlig kriminalitet samt nedbringe sagsbehandlingstiden og politiets responstider
  • Justitsministeriets arbejde med at øge sigtelsesprocenten og nedbringe sagsbehandlingstiderne vedrørende økonomisk kriminalitet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef