Notat om indsatsen over for langvarigt ledige

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for langvarigt ledige

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2022 om indsatsen over for langvarigt ledige. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at implementere procedurer for monitorering og opfølgning på kommunernes lovpligtige indsats i form af samtaler og tilbud
  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at udvikle en måling opdelt på ledighedsanciennitet, så ministeriet kan følge kommunernes indsats
  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at gennemgå og opdatere vejledningerne til sagsbehandlerne i kommunerne og a-kasserne
  • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på kommunernes registrering af job- eller uddannelsesmål
  • Beskæftigelsesministeriets servicegennemsyn af det skærpede tilsyn.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef