Notat om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008

14-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2021 om Finansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 2008. 

Notatet er baseret på finansministerens oprindelige redegørelse og en supplerende redegørelse fra ministeren.

Ingen af finansministerens redegørelser indeholder fremadrettede initiativer. Rigsrevisionen er enig i, at sagen, som er unik og opstået på baggrund af en ekstraordinær situation, ikke giver anledning til initiativer. Det er på den baggrund Rigsrevisionens vurdering, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef