Notat om statens it-beredskab

17-02-2023

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens it-beredskab

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2022 om statens it-beredskab. 

Notatet er baseret på redegørelser fra de undersøgte ministerier og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • myndighedernes grundlag for it-beredskabet i form af kortlægninger og risikovurderinger af de udvalgte samfundskritiske it-systemer
  • myndighedernes arbejde med at sikre tilfredsstillende reetableringsplaner for de 13 udvalgte samfundskritiske it-systemer
  • myndighedernes arbejde med at sikre tilfredsstillende tests af reetableringsplaner­ne for de 13 udvalgte samfundskritiske it-systemer
  • myndighedernes arbejde med at implementere tilfredsstillende it-krisestyringsplaner og test af planerne. 

Nogle af opfølgningspunkterne vedrører alle myndigheder, der indgik i undersøgelsen, mens andre opfølgningspunkter vedrører nogle af myndighederne. 

Rigsrevisionen vil også følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • ministeriernes tilsyn med it-beredskabet hos deres myndigheder.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef