Når du søger job hos Rigsrevisionen

Ved behandlingen af din jobansøgning til Rigsrevisionen registrerer vi oplysninger om dig.
Du har rettigheder i forbindelse hermed.

Information om dine rettigheder 

Du har søgt en ledig stilling i Rigsrevisionen. For at kunne besvare din ansøgning har vi registreret dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse i vores rekrutteringssystem HR Manager sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om. 

Du har fået særskilt information om dine rettigheder, da du oprettede dig i HR Manager, så det er ikke yderligere beskrevet her.  

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Både databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for Rigsrevisionen. 

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er rigsrevisorloven, databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 10) og databeskyttelsesloven (§§ 11 og 12). 

Dine rettigheder 

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i vores rekrutteringssystem – det ved du nu.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet (modtaget) og brugt i vores behandling af din ansøgning. Du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Efter personlige samtaler med udvalgte ansøgere vil vi i visse tilfælde – og kun efter mundtlig samtykke fra ansøgeren – søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi skønner er bedst kvalificeret. Dette sker fx ved, at vi indhenter oplysninger fra sociale medier – herunder LinkedIn – eller at vi indhenter referencer fra tidligere ansættelser for at få oplysninger om faglige og personlige kompetencer. Ansøgeren oplyser selv om kontaktinformation på eventuelle referencer. Oplysningerne indhentes i givet fald alene mundtligt og vil ikke blive dokumenteret i Rigsrevisionens systemer. Vi vil også bede dig sende en straffeattest, ligesom vi i visse tilfælde søger oplysninger hos Politiets Efterretningstjeneste, hvis vi vurderer, at der er behov for, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Det gør vi dog kun, hvis du giver samtykke hertil. Det kan også være, at vi beder dig om at sende os flere oplysninger.

Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger, må du forvente at få afslag på din ansøgning. 

Vi opbevarer dine oplysningerne i 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter de slettes, medmindre du har fået jobbet hos os.

Databeskyttelsesrådgiver

Rigsrevisionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. har til opgave at vejlede om de registreredes rettigheder. Hun hedder Britt Scherfig og kan kontaktes på dpo@rigsrevisionen.dk eller på tlf. 33 92 84 26.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om dataforordningen og databeskyttelsesloven på Data­tilsynets hjemmeside

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Britt Scherfig
Databeskyttelsesrådgiver