Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af ambulancedriften i regionerne

19-03-2024

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge ambulancedriften i regionerne.

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Hele notatet (PDF)