Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed

27-06-2023

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders it-sikkerhed. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Finanstilsynets tilsyn med finansielle virksomheders styring af deres it-sikkerhed er tilfredsstillende.

Hele notatet (PDF)