Notat om ændringer i Rigsrevisionens opgaveportefølje for 2023

21-02-2023

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om de ændringer, som er sket i Rigsrevisionens opgaveportefølje i løbet af 2022, og som får indflydelse på Rigsrevisionens arbejde fra 2023.

Hele notatet (PDF)