Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af tilsynet med udledning af spildevand

15-11-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge tilsynet med udledning af spildevand. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Miljøministeriet og Skatteministeriet har en tilfredsstillende forvaltning af og tilsyn med udledningen af spildevand.

Hele notatet (PDF)