Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af engangstilskud til varmehjælp

15-11-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge engangstilskud til varmehjælp. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har haft en tilfredsstillende udmøntning af engangstilskud til varmehjælp.

Hele notatet (PDF)