Notat om ændringer i Rigsrevisionens opgaveportefølje for 2022

18-01-2022

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om de ændringer, som er sket i Rigsrevisionens opgaveportefølje i løbet af 2021, og som får indflydelse på Rigsrevisionens arbejde fra 2022.

Hele notatet (PDF)