Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statsstøttede opfindelser

22-02-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om en undersøgelse af statsstøttede opfindelser. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om statsstøttede opfindelser nyttiggøres for det danske samfund ved kommerciel udnyttelse som fastlagt i relevant lovgrundlag.

Hele notatet (PDF)