Notat om opfølgning på peerreview af Rigsrevisionen i 2021

22-02-2022

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om opfølgningen på det peerreview af Rigsrevisionen, som blev gennemført i 2021.

I notatet gennemgår rigsrevisor kort peerreview-holdets anbefalinger og Rigsrevisionens overvejelser i forhold til implementering af de foreslåede ændringer i vores praksis og processer. 

Hele notatet (PDF)