Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af skifteretternes tilsyn med konkursboer

23-08-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at  undersøge skifteretternes tilsyn med konkursboer. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være faktuelt at undersøge skifteretternes tilsyn med kurators behandling af konkursboer.

Hele notatet (PDF)