Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023

23-08-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Forsvarsministeriets økonomistyring. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Vi forventer at tilrettelægge undersøgelsen i 2 dele. I første del vil vi redegøre for særlige bevillings- og regnskabsmæssige forhold for Forsvarsministeriets område. I anden del vil vi undersøge Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidlerne i perioden 2018-2023.

Hele notatet (PDF)