Notat om revision af virksomheder uden for statsregnskabet

23-08-2022

Rigsrevisionen beskriver i dette notat revisionsopgaven og resultatet af revisionen af 55 virksomheder uden for statsregnskabet for regnskabsåret 2021. Én af revisionerne udestår.

Rigsrevisionen udfører i henhold til rigsrevisorlovens § 2 revision af virksomheder uden for statsregnskabet.

På baggrund af den finansielle revision tog Rigsrevisionen forbehold for 9 ud af 10 stifters regnskaber for stiftsmidler på Kirkeministeriets område samt forbehold for Nordisk Ministerråds regnskab. Rigsrevisionen har som led i forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision af virksomhederne givet en kritisk udtalelse om forvaltningen af sundhed.dk og har ikke kunnet afgive en konklusion på Nordisk Ministerråd.

Hele notatet (PDF)