Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af interne og eksterne kompetencer

26-04-2022

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge statens brug af interne og eksterne kompetencer. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om statslige myndigheder har haft en tilfredsstillende styring af interne og eksterne kompetencer. Vi forventer at opdele undersøgelsen i 2 dele. I første del vil vi undersøge, om ministerierne har haft en tilfredsstillende strategisk tilgang til fordelingen af interne og eksterne kompetencer i opgaveløsningen. I den anden del vil vi undersøge, om ministeriernes indkøb af eksterne kompetencer er baseret på et tilfredsstillende grundlag.

Hele notatet (PDF)