Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Danmarks Nationalbanks udstedelse af en 30-årig statsobligation i 2008

15-10-2021

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af Danmarks Nationalbanks udstedelse af en 30-årig statsobligation i 2008. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Finansministeriet i tilfredsstillende grad har begrundet udstedelsen af den 30-årige statsobligation i 2008 og har videregivet alle relevante oplysninger herom til Folketinget.

Undersøgelsen består af 3 dele. I den første del vil vi undersøge, om Finansministeriet i tilfredsstillende grad har begrundet udstedelsen af den 30-årige statsobligation i 2008. I den anden del vil vi undersøge, om finansministeren har videregivet alle relevante oplysninger om udstedelsen af den 30-årige statsobligation i 2008 og begrundelsen herfor til Folketinget. I den tredje del vil vi undersøge, hvad udstedelsen af den 30-årige statsobligation i 2008 samlet set kommer til at koste staten frem til lånets udløb i 2039.

Hele notatet (PDF)