Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet

14-06-2021

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Social- og Ældreministeriet har understøttet, at kommunerne foretager en tilfredsstillende forvaltning af handicapområdet. Undersøgelsen forventes at omfatte 2 overordnede dele. I første del vil vi undersøge, om den kommunale forvaltning opfylder servicelovens bestemmelser på handicapområdet. I undersøgelsens anden del vil vi undersøge, om Social- og Ældreministeriets tilsyn med og opfølgning på kommunernes forvaltning af handicapområdet er tilfredsstillende. 

Hele notatet (PDF)