Notat om peer review af Rigsrevisionen i 2021

05-01-2021

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om formålet og indholdet af det peer review (ekstern evaluering) af Rigsrevisionens revisionspraksis, som blev igangsat i efteråret 2020, og som afsluttes i december 2021. Med gennemførelsen af dette peer review får Rigsrevisionen en objektiv og professionel vurdering af vores revisionspraksis samt forslag og bidrag til yderligere udvikling og forbedringer.

Hele notatet (PDF)