Notat om ændringer i Rigsrevisionens opgaveportefølje for 2021

06-01-2021

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om de ændringer, som er sket i Rigsrevisionens opgaveportefølje i løbet af 2020, og som får indflydelse på Rigsrevisionens arbejde fra 2021.

Hele notatet (PDF)