Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af kontrollen med rettigheder til og beskatning af olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen

12-02-2021

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om en undersøgelse af myndighedernes afgivelse af rettigheder til den danske undergrund i Nordsøen. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Skatteministeriet har forvaltet tildelingen, anvendelsen og beskatningen af olie- og gasrettighederne i Nordsøen tilfredsstillende. 

Undersøgelsen forventes at omfatte 3 overordnede dele. I den første del af undersøgelsen vil vi undersøge, om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har givet tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer samt godkendt overdragelse af tilladelser på et dækkende grundlag og i henhold til gældende regler. 

Anden del af undersøgelsen vil omhandle, hvorvidt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ført et tilstrækkeligt tilsyn med, at rettighedshavere overholder de fastsatte regler og vilkår i undergrundsloven. 

I undersøgelsens tredje del vil vi undersøge, om Skatteministeriet har ført en tilfredsstillende kontrol med skatteindtægter fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen.

Hele notatet (PDF)