Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer

12-02-2021

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om en undersøgelse af Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer.

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Transportministeriet har haft en tilfredsstillende styring af validatorresurser til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter. 

Undersøgelsen forventes at omfatte 2 dele. I den første del af undersøgelsen vil vi undersøge, om Banedanmark har sikret et tilfredsstillende overblik over, om der er validatorer til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter.

I undersøgelsens anden del vil vi undersøge, om Banedanmark har iværksat tilfredsstillende initiativer for at sikre, at der er validatorer til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter.

Hele notatet (PDF)