Notat om Rigsrevisionens rådgivning

26-08-2021

Rigsrevisor orienterer i notatet om formålet og karakteren af den rådgivning, som Rigsrevisionen giver de reviderede enten i form af ad hoc-rådgivning eller som bemærkninger til udkast til lovforslag og bekendtgørelser, som ministerierne har sendt i høring. I notatet kommer rigsrevisor også ind på ministeriernes underretningspligt over for Rigsrevisionen i forbindelse med udarbejdelsen af nye regler i love, bekendtgørelser eller cirkulærer mv., som har betydning for Rigsrevisionens revision.   

Hele notatet (PDF)