Notat om eksternt coldreview af Rigsrevisionens finansielle revision af statsregnskabet for 2019

19-04-2021

Notatet rapporterer resultatet af det review, som statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard har foretaget af Rigsrevisionens finansielle revision af statsregnskabet. Konklusionen af reviewet er, at revisionen samlet set er i orden. Der er dog områder, hvor der er plads til forbedring.

Rigsrevisionen vil arbejde videre med dette.

Hele notatet (PDF)