Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af PostNord Danmarks regnskabspraksis

20-05-2020

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge en række forhold ved Post Danmarks A/S’ regnskabspraksis. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen vil omfatte 2 dele. Den ene del vil beskæftige sig med, om Post Danmarks regnskabspraksis har overholdt gældende regler. Den anden del vil være en undersøgelse af, hvordan Transport- og Boligministeriet har ført tilsyn med Post Danmarks overholdelse af vilkår for befordringspligten, herunder tilsynet med, hvordan omkostningerne til at opfylde befordringspligten er opgjort og dokumenteret.

Hele notatet (PDF)