Notat om Skattestyrelsens forlig med 61 amerikanske pensionsplaner mfl. fra maj 2019

15-01-2020

Rigsrevisionen har udarbejdet et faktuelt notat om Skattestyrelsens forlig med 61 amerikanske pensionsplaner mfl. fra maj 2019. Notatet indeholder også en faktuel gennemgang af Skatteministeriets initiativer for at få de ca. 12,7 mia. kr. uberettiget udbetalte udbytterefusioner tilbage til den danske stat.

Der er i notatet redegjort for:

  • hjemmel til at indgå forlig og aftaler i forbindelse med retssager
  • Skattestyrelsens civilretlige forfølgelse af de ca. 12,7 mia. kr.
  • forliget med 61 amerikanske pensionsplaner mfl.

Rigsrevisionen har ikke vurderet forligets indhold, men alene udarbejdet en faktuel redegørelse. Den eneste vurdering, vi foretager, er vurderingen af lovligheden af at indgå et forlig.

Hele notatet (PDF)