Notat om mindre ændringer i Rigsrevisionens opgaveportefølje som led i en styrket kvalitetsstyring

17-01-2020

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om, at Rigsrevisionen har gennemgået sin portefølje af opgaver. Dette er sket som led i en styrket kvalitetsstyring og har ført til en række ændringer i, hvilke årsregnskaber Rigsrevisionen fremover reviderer og påtegner med en erklæring.

Hele notatet (PDF)