Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af beslutningsprocesser for statslige it-projekter

10-02-2020

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge beslutningsprocesser for statslige it-projekter. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen vil omfatte 2 dele. Den ene del er en kortlægning af, hvad der generelt karakteriserer beslutningsfasen for statslige it-projekter. I den anden del vil Rigsrevisionen gennemføre en nærmere undersøgelse af, hvordan ministerierne bruger den viden, de får undervejs i beslutningsfasen, til at kvalificere mål og pris.

Hele notatet (PDF)