Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af den samlede økonomi mv. i Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem

08-12-2020

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge den samlede økonomi mv. i Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om Skatteministeriet har haft en tilfredsstillende styring af projektet, som skal udvikle det nye ejendomsvurderingssystem. 

Undersøgelsen vil være struktureret med afsæt i Statsrevisorernes spørgsmål og består af 4 dele. Første del af undersøgelsen vil omhandle Skatteministeriets styring af projektets økonomi, herunder om projektets organisering har understøttet udarbejdelsen af budgetter og budgetopfølgning. Denne del af undersøgelsen vil bl.a. indeholde en opgørelse af totalomkostningerne til det nye ejendomsvurderingssystem i Skatteministeriet og hos andre myndigheder. 

Anden del af undersøgelsen vil omhandle Skatteministeriets oplysninger om projektets økonomi til Folketinget i forbindelse med beslutninger og bevillinger. 

Tredje del af undersøgelsen vil omhandle Skatteministeriets styring af risici for forsinkelser, herunder hvordan ministeriet har forholdt sig til It-rådets rådgivning. 

I undersøgelsens fjerde del vil vi undersøge Skatteministeriets grundlag for at kunne vurdere, hvad der udestår i forhold til at færdigudvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

Hele notatet (PDF)