Notat om Rigsrevisionens behandling af situationer, hvor der er mistanke om besvigelser eller andre uregelmæssigheder

07-12-2020

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om Rigsrevisionens håndtering af situationer, hvor der er mistanke om besvigelser eller andre uregelmæssigheder, og om ministeriernes underretningspligt over for Rigsrevisionen i sådanne sager.

Hele notatet (PDF)