Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser

01-04-2020

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre en tværgående undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen omfatter alle ministerier, og formålet er overordnet at vurdere, om ministerierne har tilfredsstillende forretningsgange og kontroller, som begrænser risikoen for statsansattes besvigelser. Vi vil i undersøgelsen afdække risikoen for statsansattes besvigelser ud fra en tværgående analyse af statslige virksomheders forretningsgange og interne kontroller samt håndtering af risikoen i virksomhederne på et overordnet niveau.

Denne afdækning forventes at give et billede af risici, som vi vil anvende til at udtage virksomheder eller forvaltningsområder til yderligere revisionshandlinger, herunder test af kontroller og substansrevision. Vi vil fokusere på de dele af forvaltningen, hvor risikoen for besvigelser vurderes særlig høj.

Hele notatet (PDF)