Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

05-03-2019

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Vi vil gennemføre en undersøgelse af, om statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er tilrettelagt, så de danner grundlag for en effektiv forebyggelse og retsforfølgelse. 

Hele notatet (PDF)