Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

02-04-2019

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. Undersøgelsen skal indgå i forberedelsen af Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Myanmar i efteråret 2019. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Vi vil tilrettelægge undersøgelsen med udgangspunkt i 3 delmål, som vedrører Udenrigsministeriets design, implementering af og opfølgning på landeprogrammet i Myanmar. Undersøgelsen vil bl.a. bygge på revisionsmateriale fra besøg hos udviklingsprojekternes målgrupper såsom fiskersamfund, små og mellemstore virksomheder, skoler og juridiske uddannelsesinstitutioner. 

Hele notatet (PDF)