Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lempelse af revisionspligten

30-08-2018

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge lempelsen af revisionspligten. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.  

I undersøgelsen vil vi behandle: 

  • hvilken viden Erhvervsministeriet havde om de mulige konsekvenser af lempelsen af revisionspligten, og hvilke oplysninger ministeriet viderebragte til Folketinget i forbindelse med lovforslaget i 2012
  • hvordan Erhvervsministeriet og Skatteministeriet efterfølgende har forvaltet lempelsen af revisionspligten og arbejdet med at sikre virksomhedernes regelefterlevelse på området
  • hvordan Erhvervsministeriet og Skatteministeriet har fulgt op på lovændringen i 2012, der medførte en lempelse af revisionspligten. 

Hele notatet (PDF)