Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut

17-04-2018

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om en undersøgelse af sagsforløbet vedrørende et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/Statens Serum Institut. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

I undersøgelsen vil vi behandle, om DTU har anvendt de bevilgede midler i overensstemmelse med Akt 77, herunder om DTU har etableret et laboratorie. 

Hele notatet (PDF)