Notat om ministeriernes ansvar for regnskabet for de bevillingsområder, der administreres af Udbetaling Danmark, og Rigsrevisionens revision heraf

16-04-2018

Folketinget har ved lov vedtaget, at Udbetaling Danmark skal administrere en række ordninger, hvor meget væsentlige beløb indgår i statsregnskabet på forskellige ministerområder. 

Dette notat beskriver, hvordan ministerierne kan sikre, at de aflægger et korrekt regnskab for den del af deres bevillinger, der administreres af Udbetaling Danmark. Notatet beskriver endvidere, hvordan Rigsrevisionen vil behandle disse områder revisionsmæssigt. 

Hele notatet (PDF)