Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af udflytning af statslige arbejdspladser

07-11-2017

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge udflytningen af statslige arbejdspladser. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

I undersøgelsen vil vi behandle forberedelse, implementering og opfølgning af de statslige udflytninger samt give en foreløbig status i forhold til økonomi, lokaler og personale. 

Hele notatet (PDF)