Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

07-11-2017

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge løn- og ansættelsesforhold mv. i DR. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at undersøge, om lønområdet i DR er forvaltet tilfredsstillende, herunder om og hvordan DR sikrer, at DR ikke er lønførende i forhold til sammenlignelige virksomheder. 

Hele notatet (PDF)