Notat om revisionen og godkendelsen af EU’s regnskab for 2015

06-06-2017

Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om hovedkonklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2015, Den Europæiske Revisionsrets særberetninger og Europa-Parlamentets godkendelse af regnskabet (dechargeafgørelsen). Afslutningsvist opsummeres Rigsrevisionens revision på EU-området i 2016. 

I årsberetningen om EU’s regnskab for 2015 konkluderer Den Europæiske Revisionsret, at EU’s konsoliderede regnskab er rigtigt, men at der fortsat er for mange fejl i de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. 

Europa-Parlamentet har efterfølgende godkendt EU’s regnskab for 2015. Europa-Parlamentet pointerer i den anledning, at EU befinder sig i en tillidskrise, og at det derfor er særligt vigtigt, at EU’s institutioner tager et medansvar for at rette op på dette. 

Hele notatet (PDF)