Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

17-01-2017

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at undersøge, om de ansvarlige myndigheder har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelaterede udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand. 

Hele notatet (PDF)