Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af energiselskabernes energispareindsats

30-09-2016

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge energiselskabernes energispareindsats. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Undersøgelsens hovedformål vil være at kortlægge og vurdere eventuelle problemer med energiselskabernes energispareindsats og administrationen af denne.

Hele notatet (PDF)