Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

30-03-2016

Beretning nr. 15/2015

Beretningen handler om regionernes styring af den ambulante kapacitet til at behandle voksne patienter med psykiske lidelser i den regionale hospitalspsykiatri og i praksissektoren. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes styring af kapaciteten i den regionale hospitalspsykiatri og praksissektoren understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og at regionerne bruger kapaciteten omkostningseffektivt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 30. marts 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst og depression på et tidspunkt i deres liv. Ca. 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser. Alle regioner har i perioden 2012-2015 oplevet en stigende efterspørgsel på behandling i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren (egen læge, psykiatere og psykologer). Den stigende efterspørgsel udfordrer regionernes styring af kapaciteten.

Statsrevisorerne finder det positivt, at regionernes fokus på styring og brug af kapaciteten i hospitalspsykiatrien har resulteret i øget produktivitet og højnet kvalitet, dvs. at der visiteres flere patienter, og de behandles hurtigere. Der er fx indført en mere ensartet central visitation og indført pakkeforløb, så ventetiden til første besøg er nedbragt fra 43 dage i 2013 til 27 dage i 2015.

Statsrevisorerne bemærker dog også, at regionerne kan forbedre styringen af den samlede kapacitet i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren. I modsætning til hospitalspsykiatrien, hvor regionerne har vide muligheder for at styre, har regionerne udfordringer i forhold til praksissektoren. Statsrevisorerne er således opmærksomme på regionernes forskellige rammebetingelser, bl.a. problemer med at rekruttere praktiserende læger og psykiatere og problemer med at indgå lokalaftaler, hvilket i varierende grad har hæmmet regionernes muligheder for at øge og styrke kapaciteten. Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

 • At ingen af regionerne har tilstrækkelig viden om effekterne og omkostningerne ved behandlingsforløb i henholdsvis hospitalspsykiatrien og praksissektoren. Det betyder, at regionerne ikke kan vurdere, om kapaciteten bruges på en omkostningseffektiv måde, og om en patient behandles bedst og billigst i hospitalspsykiatrien og/eller i praksissektoren.
 • At 2 ud af de 3 undersøgte regioner ikke anvender konkrete retningslinjer til at understøtte, at patienter visiteres ens i hospitalspsykiatrien i den enkelte regi­on.*
 • At kun én ud af de 3 undersøgte regioner – Region Hovedstaden – følger op på, om patienterne er visiteret korrekt, og om patienter, der fejler det samme, får ens behandling i hospitalspsykiatrien.*

Statsrevisorerne finder det relevant, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 igangsætter et arbejde om den overordnede styring af psykiatrien. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på, at der er uudnyttede muligheder for at finde frem til bedste praksis ved at sammenligne regionernes styring. Disse muligheder bør forfølges.

* Undersøgelsen er afgrænset til Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Region Sjælland og Region Midtjylland indgår dog også i undersøgelsen af praksissektoren."

Rigsrevisionens notat af 1. september 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • resultaterne af Sundheds- og Ældreministeriets og de relevante parters arbejde med at se på den overordnede styring af psykiatrien med fokus på at styrke viden om effekten og omkostningerne ved forskellige behandlingsforløb 
 • hvorvidt Region Syddanmark og Region Sjælland implementerer konkrete retningslinjer i visita­tio­nen og følger op på, om patienter er visiteret korrekt 
 • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundheds­fag­lige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. april 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultaterne af Sundheds- og Ældreministeriets og de relevante parters arbejde med at se på den overordnede styring af psykiatrien med fokus på at styrke viden om effekten og omkostningerne ved forskellige behandlingsforløb
 • hvorvidt Region Syddanmark og Region Sjælland implementerer konkrete retningslinjer i visitationen og følger op på, om patienter er visiteret korrekt
 • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundhedsfaglige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundhedsfaglige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. oktober 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

 • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundhedsfaglige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik