Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens udbud af drift og vedligeholdelse af større it-systemer

15-04-2016

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge statens udbud af drift og vedligeholdelse af større it-systemer. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at undersøge, om statslige institutioner har overholdt EU’s udbudsregler, og om de har forvaltet de offentlige midler tilstrækkeligt effektivt i forbindelse med drift og vedligeholdelse af deres it-systemer.

Hele notatet (PDF)