Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider mv.

12-04-2016

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider mv. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. 

Undersøgelsens hovedformål vil være at undersøge, om etableringen af Skatteankestyrelsen har bidraget til at opfylde for­målet om en mere effektiv klagestruktur.

Hele notatet (PDF)